Perquè una empresa social i competitiva al mercat és possible.

El 6,3% de la població espanyola en edat laboral té una discapacitat reconeguda

Taxes d'ocupació

0%
Total persones amb discapacitat (PAD)
0%
Persones amb certificat de discapacitat d’especial dificultat

A Espanya hi ha 2.100 centres especials de treball que donen feina al voltant de 90.000 PAD

L’empresa social

La visió i “obsessió” de JAS i la missió de la seva Fundació

José Antonio Segarra va ser un fidel defensor de l'ocupació laboral dels col·lectius en risc d'exclusió com a via per a la seva integració social i la dignificació de la persona.

En aquest sentit, va defensar i promoure encaridament el paper de l'empresa social, amb finalitat social, però gestionada com a empresa ordinària amb capacitat de competir amb les regles del mercat.

 

La Fundació JAS neix amb el propòsit de defensar, promoure i fomentar l'ocupació laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i especials dificultats com a mitjà per a la seva integració social a tot el territori espanyol.

La Fundació col·labora i treballa per als Centres Especials de Treball a través de 5 línies d'acció: Formació, sensibilització, generació de contingut, consultoria i networking.

Els Centres Especials de Treball són empreses públiques i/o privades, que tenen com a objectiu oferir feina remunerada a persones amb discapacitat, integrar-les al món laboral ordinari i proporcionar així un treball estable, productiu i remunerat.

Les plantilles dels centres especials de Treball han d'estar formades amb un mínim del 70% de persones amb un grau de discapacitat igual o superior a un 33%.

Línies d'actuació

01

Formació

Formació en gestió per a gerents i empleats de CETs
02

Sensibilització

Jornades, simpòsiums i trobades amb el sector, administració i altres agents enfocats a donar visibilitat i conscienciar la societat.
03

Generació de coneixement

Càtedra d'Empresa Social, activitats de recerca, elaboració de publicacions, estudis de cas i material docent.
04

Consultoria

Suport directe a CETs a través de l'assignació de consultors pro bono a projectes
05

Networking

Plataforma de networking i jornades de trobada CETs i empreses mercantils

La primera iniciativa de la Fundació JAS

1ª edició PADCET

A qui va dirigit?

El programa s'adreça a directors i gerents de Centres Especials de Treball.

Quin és l’objectiu?

El programa es centra en els àmbits més rellevants de la gestió empresarial, des d'una vessant pràctica, desenvolupat per professionals en la matèria vinculats a diferents sectors.

La participació al programa permetrà als assistents compartir les sessions amb professionals dins i fora del seu sector.

 

Metodologia

A la metodologia del programa es combinaran tres formes d'ensenyament:

 1. Discussió de casos de negoci sota la direcció d´un professor d´IESE.
 2. Conferències de temes rellevants per al sector amb experts ponents de cada àmbit.
 3. Repte de negoci. Treballant en grup, els participants tindran l'oportunitat de plantejar i discutir un problema real al qual fa front el Centre. Els grups estaran formats per participants del programa i antics alumnes d'IESE, actualment directius de l'empresa ordinària.

 

Lloc

Campus IESE Business School a Barcelona.

Format i estructura

Programa presencial, a temps parcial. Sessions un dia a la setmana, durant 8 setmanes. Maig-Juny 2022.

Continguts

 • Successió, organització i gestió de les PIMES
 • Màrqueting
 • Economia
 • Captació de recursos
 • El futur del treball
 • Estratègia i aliances
 • Gestió del canvi i resolució de conflictes
 • Operacions
 • Digitalització

Patronat

Món social
Món social

Cristóbal Colón

President i Fundador La Fageda
Món acadèmic
Món acadèmic

Luis Palencia

Professor Ordinari IESE
Món empresarial
Món empresarial

Pau Relat

President de la Fira de Barcelona

Altres membres

 • Montse Brufau (Presidenta)
 • Oriol Segarra (Secretari)
 • Maria Segarra (Vocal)

“Les voluntats febles es tradueixen en discursos. Les fortes en acció”

Gustave Le Bon